מחיר הגדולה הוא אחריות.
וינסטון צ'רצ'יל
عربي
english
הגדלת גופן   הקטנת גופן
כתב ברייל
27/12/2009 04:03:23
כתב ברייל, כתב עיוורים (קרוי על שם ממציאו, לואי ברייל) המבוסס על ניקוב היוצר בליטות על נייר שאפשר למששן. בכתב ברייל קיימים 63 סימנים (למעשה זהו קוד בינרי של ששה ביטים, ולכן בפועל יתכנו 26 = 64 סימנים). (ÇáãÒíÏ)

כל סימן מורכב מצרוף מסוים של חלק מתוך 6 נקודות, הערוכות בשני טורים בני 3 נקודות כל אחד; לכל נקודה מיקום מספר קבוע (כמוצג בשרטוט מס 1).

כתב ברייל

[שרטוט מס 1]

מעט הסימנים הקיימים (כתב הברייל אינו עושה שימוש מלא בכל 63 הסימנים) משמשים לתיאור כל התווים בשפה מסוימת כולל אותיות, מספרים, תווי נגינה ועוד. על מנת לתאר מספר גדול יותר של סימנים מצויים, עושה כתב הברייל שימוש בצירופים של מספר סימנים (לדוגמא, שרטוט מס' 2).
[האות r קטנה , והאות R גדולה ].

כתב ברייל

[שרטוט מס 2]

בכל השפות, נכתב כתב ברייל משמאל לימין; גודל הסימנים הוא קבוע ומתאים לכרית האצבע. ניתן לקוראו באמצעות אצבע אחת או יותר. בנוסף לטקסט, ניתן לתאר באמצעותו תבליטים של מפות, תמונות ציורים וכד'.

כתב ברייל

 [שרטוט מס 3]

 הברייל והמחשב : 

בסיוע ציוד היקפי מיוחד הכולל מדפסת ברייל והתקן מיוחד המתרגם את הפיקסלים שעל המסך לכתב ברייל, יכולים העיוורים לעשות שימוש במחשבים. תוכנות מחשב מסוגלות לסרוק דף כתוב ולהמירו לכתב ברייל, ואף ניתן להציג תמונה ממוחשבת באמצעות ציוד ברייל מיוחד. לבד מן המחשב, קיימת מקלדת ברייל מסורתית ובה ששה מקשים של אותיות בלבד, ועוד שלושה מקשי עזר.

פורסם ב: אנציקלופדיה  Ynet

שלח לחבר גרסת הדפסה